Teknisk informasjon og grafiske tjenester

Annonsen sendes fortrinnvis på e-post. Annonser som sendes elektronisk må være i PDF-format, alternativt EPS-fil. For opplysninger om annonseformater, se under aviser/blader for den aktuelle tittel.

KristenSamkjøringen kan bistå deg med å utforme dine annonser. Pris for grafiske tjenester:

Nett:

Knapp: kr. 200,-
Nettboard: kr. 450,-
Endringer: kr. 50,-

Avis:

Rubrikk: kr. 200,-
Stilling ledig: kr. 350,-
Helside: kr. 500,-

Alle priser som er oppgitt er ekslusiv merverdiavgift.

Annonsebetingelser

  • Annonser som åpenbart er lovstridig, uriktige, villedende eller som strider mot moralske og estetiske krav, kan nektes trykket.
  • Kunden er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at den muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med avisens tekniske krav.
  • Samkjøringen er uten ansvar for feil i trykkemateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som følger av levering av trykkmateriell.
  • Samkjøringen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.
  • Reklamasjon må fremsettes omgående, og senest 5 dager etter innrykk.
  • Samkjøringens ansvar for feil i annonse er begrenset til annonsens opprinnelige pris.
  • Forskuddsbetaling vil bli krevd i tilfeller vi vurderer det nødvendig.

Krav for innstikk

1. Leveringsbetingelser

Leveringsfrister
Første mulige dato for levering: 2 uker før distribusjonsdato
Siste mulige dato for levering: 2 virkedager før distribusjonsdato innen kl. 10.00

Leveringsadresse
Mediatrykk as
Kokstadflaten 40
5257 Kokstad
Telefon: 55 ’11 51 00

Åpningstid
Mandag – Fredag kl. 08.00 – 16.00
Levering utenom åpningstid må avtales med Espen Pedersen på forhånd.
Direkte tlf.: 55 11 51 01
Mobiltlf.: 959 97 260

2. Produktspesifikasjoner

Format
Minimumsformat: A5 (148 x 210)
Maksimumsformat: Tabloid (280 x 400)

Papirkvalitet
Løse ark (tosidig innstikk): minimum 1309 papir
Flersidige innstikk: minimum 45 g papir
Standard OCR papir (Giro, 909) må være falset.

3. Rettningslinjer for bearbeiding av innstikket

Falsing
Falsede innstikk må være senterfalset. Formatet etter falsing må ikke være større enn maximum format og ikke mindre enn minimum format.
Innstikk som ligger innenfor formatgrensene skal ikke være falset.
Untatt er OCR-papir (giro), som alltid må være falset.
Det må ikke være overfals oå innstikket.

Trimming / renskjæring
Alle innstikk må ha samme format etter skjæring, og formatet må være firkantet.
Sløve kniver på skjæreutstyr må ikke benyttes, da dette kan medføre at innstikkene sitter sammen.

4. Regler for pakking og transport

Produktets tilstand ved levering
Innstikkene må være produsert, pakket og levert på en slik måte at de umiddelbart kan benyttes i produksjonen. Det skal ikke være nødvendig å bearbeide innstikkene manuelt.
Produkter som ikke kan benyttes er sammenklistrede innstikk, fuktige innsiikk, dårlig stiftede innstikk, eller innstikk med brettede hjørner og kanter.

Krav til pakking
a) Bilagene skal leveres i legg. Leggene skal være så store som mulig, minimum 10 cm / 50 eks. pr. legg.
b) Leggene skal ikke plastes.
c) Bilagene skal pakkes / palleteres på en måte som ikke bidrar til deformering.

5. Retninglinjer for håndtering

Fraktbrev
Maieriellet må leveres med fraktbrev inneholdende nødvendig informasjon som innstikkets kunde, dato for distribusjon, antall kolli + innstikk som leveres.

Falsing
Det tas forbehold vedrørende kvartfalsing av aviser med innstikk. I noen tilfeller vil innstikkets beskaffenhet, sammen med produktets tykkelse, gjøre at avisen ikke blir kvartfalset.
I slike tilfeller vil avisene bli adressert øverst påsisiesiden.

OBS!
Det gjøres oppmerksom på at ifølge postens regelverk skal innstikkets totalvekt ikke overstige hovedproduktets vekt. I slike tilfeller vil forsendelsesomkostningene bli beregnet etter andre prinsipper, og bli høyere enn ellers. Det anbefales at Mediatrykk v/ Espen Pedersen, eller posten direkte, kontaktes ved tvilstilfeller eller ved andre uklarheter.

Ta gjerne kontakt med oss: 400 27 203 / post@knms.no